Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Dịch vụ này làm gì?

Bạn có thể tạo các địa chỉ e-mail tạm thời thông qua hệ thống của chúng tôi và sử dụng các địa chỉ e-mail này. Nếu bạn muốn loại bỏ các e-mail spam được gửi bởi các trang web, bạn có thể sử dụng dịch vụ địa chỉ e-mail tạm thời của chúng tôi.

Địa chỉ email dài bao nhiêu phút?

Email được tạo dưới dạng 10 tối thiểu. Nếu bạn gia hạn địa chỉ email trước khi hết hạn hoặc sử dụng khóa khôi phục sau khi hết hạn, thì bạn có thể sử dụng địa chỉ email đó trong một khoảng thời gian dài hơn.

Địa chỉ email có riêng tư không?

Có, các địa chỉ e-mail được tạo là duy nhất cho bạn. Không ai khác có thể sử dụng địa chỉ e-mail bạn sử dụng.