Địa chỉ email tạm thời cho Gmail

Địa chỉ email tạm thời cho Gmail

Sử dụng tính năng Tự động điền, bạn có thể điền địa chỉ email tạm thời vào biểu mẫu trong ứng dụng hoặc trang web (khi sử dụng trình duyệt dành cho thiết bị di động). Sử dụng tính năng tự động điền yêu cầu bạn bật cài đặt trợ năng trên điện thoại của mình. Không có thông tin nào được thu thập ngoài việc chỉ định các trường biểu mẫu để cho phép tự động điền địa chỉ email tạm thời thay vì mở ứng dụng của chúng tôi và sao chép và dán thủ công.

Với Thư 10 phút, bạn có một địa chỉ email tạm thời và tất cả các email được gửi đến địa chỉ đó sẽ tự động xuất hiện trên trang web. Bằng cách này, bạn có thể đọc email của mình, nhấp vào bất kỳ liên kết nào và thậm chí trả lời email của bạn. Với dịch vụ này, địa chỉ e-mail của bạn sẽ hết hạn sau 10 phút.


tagĐịa chỉ email tạm thời cho Gmail
17/01/2023 03:28alarm