thư dùng một lần

thư dùng một lần

Thư dùng một lần được tạo cho mục đích quảng cáo hoặc cung cấp thông tin. Hàng ngàn e-mail được gửi từ các trang web mỗi ngày nhiều hơn tổng số lượng thư đến. Thư tạm thời cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để nhận thư đến một cách ẩn danh. Nó còn là một công cụ marketing hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Địa chỉ thư tạm thời là dịch vụ thư dùng một lần ngắn hạn hoặc. Nó được thiết kế để mở và chỉ sử dụng một lần.

Hàng trăm triệu email rác được gửi đi mỗi ngày. Những bưu phẩm này thường có tính chất thương mại và được thiết kế để gửi nhanh đến từng người nhận. Email tạm thời có nhiều ưu điểm so với email không dùng một lần.

Bảo vệ tài khoản thư của chính bạn mà bạn đã sử dụng để chống lại thư rác. Khi sử dụng thư dùng một lần, các thư đến quan trọng phải được lưu trữ.


tagthư dùng một lần
17/01/2023 03:26alarm