Thư tạm thời

Thư tạm thời

Bạn có thể nhận thư bằng tài khoản e-mail ẩn danh của mình. Một địa chỉ email duy nhất có thể được sử dụng với nhiều nội dung trong vài phút. Tempmail có sẵn dưới dạng tiện ích mở rộng của Chrome, ứng dụng Android hoặc ứng dụng iOS.

Các loại email tạm thời hữu ích vì lý do cuối cùng. Các trang web và ứng dụng yêu cầu một địa chỉ email để đăng ký. Bạn có thể tránh bị chặn bởi thư rác. Nó có thể được sử dụng làm bản sao lưu cho email chính và các dịch vụ bên ngoài. Nó cũng có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào. Điều này làm cho nó trở thành một dịch vụ tuyệt vời để cung cấp dịch vụ email.


tagThư tạm thời
17/01/2023 03:28alarm